Rječnik

Ask Price, Buy Price (Kupovni i prodajni tečaj)
Cijena koju trgovci plaćaju kako bi kupili osnovnu devizu i prodali protuvrijednost u drugoj valuti (pokazuje jakost ponude). To je najbolja cijena koju možete dobiti za kupnju deviznog ugovora.

Aussie (Australac)
Čest termin za devizni par AUD/USD.

Base Currency (Osnovna valuta)
Osnovna valuta je prva valuta u deviznom paru (EUR je osnovna valuta u paru EUR/USD). Osnovna valuta određuje valutu u kojoj se vrši transakcija. Profit ili gubitak se izračunava u drugoj valuti.

Bear Market (Medvjeđe tržište)
Period pada cijena na tržištu.

Bid Price, Sell Price (Ponuđena i prodajna cijena)
Cijena koju trgovci plaćaju kako bi prodali osnovnu devizu i kupili protuvrijednost u drugoj valuti (pokazuje jakost potražnje). To je najbolja cijena koju možete dobiti za prodaju deviznog ugovora.

Bull Market (Bikovo tržište)
Period rasta cijena na tržištu.

Cable (Kabel)
Čest termin za devizni par GBP/USD.

Counter Currency (Devizna protuvrijednost)
Devizna protuvrijednost je druga valuta u deviznom paru. USD je devizna protuvrijednost u paru EUR/USD.

Cross Rate (Ukršteni tečaj)
Trgovanje dvjema devizama od kojih nijedna nije USD. Kada je USD jedna od deviza, obje valute se zovu devizni par. Tečaj između dvije valute obično izgrađen od pojedinačnih tečajeva dvije valute koje nisu USD, ali se mjere u odnosu na USD.

Currency Pair (Devizni par)
Dvije devize od kojih je jedna USD. U suprotnom se koristi termin „ukršteni tečaj“.

Day Trading (Dnevno trgovanje)
Vaše otvorene pozicije su zatvorene tijekom dana trgovanja. Ne postoje otvorene pozicije na kraju dana.

Fed (Federalne rezerve)
Skraćenica za Federalne rezerve (jezgra američkog bankarskog sustava). Fed izdaje priopćenja o fiskalnoj politici SAD-a koje mogu imati značajan utjecaj na Forex.

Forex
Forex, ili FX, je spoj riječi Foreign Exchange (devizno tržište). To je devizno tržište gdje se jedna deviza kupuje dok se druga prodaje.

Fundamental Analysis (Temeljna analiza)
Ova vrsta analize cijena se usredotočuje na makroekonomske podatke koji utječu na devizne tečajeve.

Hedging (Zaštita od rizika)
Osiguravanje vlastite pozicije od padajućeg deviznog tečaja pomoću otvaranja više pozicija istodobno, tako smanjujući rizik.

Kiwi
Čest termin za devizni par NZD/USD.

Leverage (Poluga)
Financijska poluga dozvoljava trgovanje većim količinama s manjim kapitalom. Ovaj alat omogućuje porast potencijalnog profita, ali i povećava potencijalni rizik transakcije.

Long Position (Duga pozicija)
Tržišna pozicija u kojoj je trgovac kupio valutu koju ranije nije držao.

Loonie
Čest termin za devizni par USD/CAD.

Lot
Temeljna trgovačka jedinica. Standardni „lot“ se sastoji od 100000 jedinica u osnovnoj valuti, mini lot sadrži 10000, dok mikro lot ima 1000 jedinica. Standardni Forexov iznos trgovine na eTorou je mini lot.

Margin (Margina)
Minimalan depozit na Vašem računu potreban kako biste izvršili transakciju. Trgovanje Forexom na margini povećava Vašu kupovnu moć, ali i Vaše eventualne gubitke.

Pip
„Pip“ je najmanji mogući porast u cijeni devize. Obično je to znamenka desno od decimalne točke (s izuzetkom deviznog para USD/JPY). Stoga, promjena od 0,0001 je jedan „pip“.

Price Trend (Kretanje cijena)
Smjer kretanja valute, npr. bikovo ili medvjeđe tržište. Trgovci pokušavaju maksimalno povećati svoj profit prateći kretanje cijena.

Kurz/Rate (Tečaj)
Cijena jedne valute izražena u drugoj.

Risk Capital (Kapital za rizik)
Trgovac bi trebao investirati razuman iznos i biti u mogućnosti financijski podnijeti eventualni gubitak istog iznosa.

Short Position (Kratka pozicija)
Trgovac u kratkoj poziciji očekuje pad deviznog tečaja.

Spread (Raspon)
Razlika između kupovne i prodajne cijene.

Stop Loss (Zaustavi gubitak)
Naredba „zaustavi gubitak“ automatski zatvara Vaše pozicije kada se tržišne cijene okrenu protiv Vas, štiteći Vas od većih gubitaka.

Swissy (Švicarac)
Čest termin za devizni par USD/CHF.

Take Profit (Uzmi profit)
Naredba „uzmi profit“ automatski zatvara Vaše pozicije na određenoj cijeni koju je odredio trgovac u skladu sa svojim očekivanim iznosom profita.

Technical Analysis (Tehnička analiza)
Tehnička analiza se uglavnom usredotočuje na analizu grafova. Ova vrsta analize predviđa buduća devizna kretanja do određenog stupnja na temelju kretanja u prošlosti.